Incoterms 2010

Incoterms er et sett handelsklausuler som beskriver og regulerer kjøpers og selgers rettigheter og plikter ved internasjonale transporter.

Incoterms 2010