NSAB 2015

Equitrans ansvarsbestemmelser baseres på NSAB 2015. (Nordisk Speditørforbunds Allminnelige Bestemmelser).

NSAB er et «agreed document» som ble forhandlet frem mellom Nordisk Speditørforbund og organisasjoner som representerer transportkjøperne i de 4 nordiske landene. Avhengig av transporttype kan NSAB henvise til gjeldene transportrettslige lover og konvensjoner for vei-, sjø- eller flytransport.

NSAB2015