Brøyting/veivedlikehold

Her ligger det til grunn en avtale med Mesta om brøyting og generelt vintervedlikehold. Dette er en avtale som løper fra 01.10-01.05 hvert år.
Avtalen dekker;

  • 2 tippbiler som utfører brøyting/strøing på 2 roder
  • 1 hjullaster som brukes til opplasting av strøsand