Om oss

Equitrans AS vil jobbe lokalt og tenke internasjonalt. Vi er ingenting uten våre kunder og vårt mål er å gjøre dem bedre ved å alltid kunne tilby den beste løsningen.

Krav til kvalitet og presisjon skal være i fokus på alle oppdrag.

Vi opererer innenfor et stort mangfold transporttjenester, og tilbyr løsninger for transport både nasjonalt og internasjonalt, det være seg på land, sjø eller luft.

I tillegg driver vi vintervedlikehold av vei, dvs. brøyting og strøing som styres gjennom en avtale med Mesta. 

Forutsetningen for vår suksess, er våre ansatte. Samlet har vi lang fartstid og erfaring innenfor transportfaget.