Om oss

Equitrans AS vil jobbe lokalt og tenke internasjonalt. Vi er ingenting uten våre kunder og vårt mål er å gjøre dem bedre ved å alltid kunne tilby den beste løsningen.

Krav til kvalitet og presisjon skal være i fokus på alle oppdrag.

Vi opererer innenfor et stort mangfold transporttjenester, og tilbyr løsninger for transport både nasjonalt og internasjonalt, det være seg på land, sjø eller luft.

I tillegg driver vi:

  • Vintervedlikehold av vei, dvs. brøyting og strøing som styres gjennom en avtale med Mesta. Utenom vintersesongen tilbys bilen til anleggskjøring.
  • Bud- og distribusjonstjenester, og har pt. en distribusjonsbil som går fast Vest-Telemark / Oslo. Denne bilen benyttes også til flytteoppdrag når det passer.

 

Forutsetningen for vår suksess, er våre ansatte. Samlet har vi lang fartstid og erfaring innenfor transportfaget.